...
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,517,000
 • Bán 5,619,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23110.00
 • AUD18186.10
 • CAD18481.31
 • CHF25435.93
 • CNY3633.55
 • DKK3803.71
 • EUR28327.31
 • GBP32585.38
 • HKD3014.22
 • INR327.10
 • JPY219.65
 • KRW21.55
 • KWD78893.50
 • MYR5741.02
 • NOK2763.37
 • RUB346.62
 • SAR6362.38
 • SEK2791.11
 • SGD17555.72
 • THB772.72
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền