09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,480,000
 • Bán 5,580,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23165.00
 • AUD18086.60
 • CAD18729.76
 • CHF25466.20
 • CNY3612.74
 • DKK3782.00
 • EUR28166.56
 • GBP32379.68
 • HKD3015.51
 • INR320.98
 • JPY216.83
 • KRW21.73
 • KWD79370.54
 • MYR5650.15
 • NOK2805.67
 • RUB337.74
 • SAR6377.57
 • SEK2786.12
 • SGD17575.21
 • THB754.19
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền